Donacija jajnih ćelija

Ženama, koje zbog nekvalitetnih jajnih ćelija ili odsustva jajnih ćelija ne mogu da imaju decu, se pruža mogućnost bezbedne pomoći. Radi se o donaciji jajnih ćelija, kojom se Unica bavi od 2003. godine kao prva klinika u Češkoj republici.

Kod trećine žena, koje imaju problem sa ostvarenjem trudnoće, uzrok su jajnici koji nisu u stanju da proizvedu jajne ćelije sposobne za oplodnju, ili potpuno odsustvo jajnika. U ovakvim slučajevima zakoni u Češkoj republici omogućavaju korišćenje doniranih jajnih ćelija. Naš dugogodišnji cilj je da donosimo na svet zdrave bebe uz poštovanje medicinskih, legislativnih, ali i etičkih i socijalnih aspekata na najvišem mogućem nivou. Takođe želimo svima, koji koriste donaciju, da ukažemo na bezbednost, radost i lepotu celog ovog procesa.

Ko su donatorke?

Donatorke su mlade žene do 30 godina života, koje se dobrovoljno prijavljuju i žele da pomognu drugim ženama. Najčešće su to studentkinje ili mlade majke na porodiljskom bolovanju. Donatorke su pažljivo odabrane radi obezbeđivanja što kvalitetnijih jajnih ćelija. Naša klinika ima sopstvene kriterijume za izbor donatorki, mnogo strože od onih koji su propisani zakonom, što predstavlja temelj naše velike uspešnosti u lečenju doniranim jajnim ćelijama.

Martina - dárkyně

Martina

Univerzitetska studentkinja Martina je donatroka jajnih ćelija. Za majke, decu i sve ostale ljude bi učinila sve što je moguće.

Cela priča

Kako biramo donatorke?

Izbor donatorki je kompleksan proces, na koji utiče mnogo faktora. Mi se pre svega trudimo da ispunimo zahteve lečenog para. Po mnogo čemu su Unica i njene pacijentkinje – budući primaoci embriona – partneri.

Stavljamo akcenat na uzajamnu sličnost donatorke i žene primaoca.

Prilikom izbora uzima se u i spoljašnje fizionomske karakteristike, kao što su boja očiju, kose ili tip građe.

Donatorke su mlade žene do 30 godina starosti, koje se prijavljuju u naš centar za donaciju i žele da pomognu drugim ženama.

Najčešće su to univerzitetske studentkinje ili mlade majke na porodiljskom bolovanju, koje su pažljivo izabrane kako bi obezbedile što kvalitetnije jajne ćelije. Svaka donatorka mora da ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje.

Sve donatorke moraju uvek da ispunjavaju stroge kriterijume

za donaciju jajnih ćelija i embriona Američke asocijacije za reproduktivnu medicinu. (Guidelines for oocyte donation of The American Society of Reproductive Medicine, objavljeno u časopisu Fertility and Sterility, Vol.77, No. 6, Suppl. 5, June 2002).

Sve donatorke moraju naravno da ispunjavaju i zakonske zahteve Češke republike,

međutim interni kriterijumi klinike Unica su mnogo stroži od onih koji su propisani zakonom, što između ostalog predstavlja osnovu velike uspešnosti našeg donatorskog programa i sastavni deo našeg know-how.

 

„Imamo uvek dovoljan broj testiranih donatorki, što znači da lečenje može da počne u najkraćem mogućem roku.“

   

Od trenutka kada smo u našoj klinici počeli da se posvećujemo donaciji ćelija, izgradili smo veliku databazu donatorki. Imamo uvek dovoljan broj testiranih donatorki, što znači da lečenje može da počne u najkraćem mogućem roku.

Kakav je tok lečenja?

Stimulaciju jajnika donatorke usklađujemo sa pripremom pacijentkinje primaoca, buduće majke. Zrele jajne ćelije se uzimaju od donatorke i od tada su na raspolaganju pacijentkinji primaocu. U laboratoriji se ove jajne ćelije naknadno oplođuju spermatozoidima partnera pacijentkinje. Nakon kultivacije u trajanju od nekoliko dana se odgovarajući embrioni prenose u matericu buduće majke, gde se nastavlja proces razvoja sve do rođenja zdravog deteta.

Kontaktirajte nas