Pregled metoda

Na klinici Unica imate na raspolaganju sve najmodernije efektivne metode za uspešno postizanje trudnoće.

Upoznajte se sa njima odmah i detaljno o njima prodiskutujte sa lekarom kod nas u klinici. Rado ćemo Vas posavetovati koja metoda je za Vas najoptimalnija.

Metode

Zatrudneti je moguće na tri moguća načina, odabranih na osnovu težine faktora koji sprečavaju ostvarenje trudnoće prirodnim putem. Naš lekar će sa Vama porazgovarati o Vašoj konkretnoj situaciji i zajedno ćete odabrati postupak, kojim će se problem rešiti.

IUI

Unutarmaterična
inseminacija (IUI)

Unutarmaterična inseminacija spermatozoidom je najstarija i najjednostavnija metoda lečenja neplodnosti. Uslov za ovu metodu su jedino zdravi spermatozoidi kod muškarca, prohodni jajovodi i prisustvo ovulacije kod žene.

Više o metodi IUI

IVF

Oplodnja
in vitro (IVF)

Ovo je visoko specijalizovana laboratorijska mikromanipulativna tehnika, kojom se dobijene jajne ćelije u specijalnoj posudi i u specijalnom rastvoru mešaju sa spermatozoidima, koji naknadno sami prodru u pojedinačne jajne ćelije.

Više o metodi IVF

ICSI

Injektiranje
spermatozoida (ICSI)

Metoda ICSI spada među najpouzdanije i najmodernije. Prilikom injektiranja spermatozoida postupamo tako što izaberemo kvalitetan spermatozoid i ubrizgamo ga direktno u citoplazmu jajne ćelije.

Više o metodi ICSI

Moguće kombinacije metoda oplodnje sa propratnim metodama

Specijalne tehnike izbora spermatozoida IUI IVF ICSI
PICSI      
MACS      
Metode praćenja zdravog razvoja embriona
Embryoscope      
PGT-A/PGT-M      
Metode za najuspešnije prenošenje embriona u telo majke
LAZT      
EmbryoGlue®      
Metode dobijanja spermatozoida
MESA      
TESE      
Mogućnost kriokonzervacije embriona radi korišćenja u budućnosti      

Propratne metode

Specijalne tehnike izbora spermatozoida

 • Funkcionalna selekcija spermatozoida (PICSI) 

  Za ovu tehniku koristimo činjenicu, da omotač jajne ćelije sadrži hijaluronsku kiselinu i da glavice zdravih spermatozoida imaju razvijen receptor za ovu supstancu. Ovu supstancu koristimo kao „magnet za spermatozoide“, kada hijaluronskom kiselinom privlačimo najzdravije spermatozoide, koji su sposobni za oplodnju. Ova tehnika izbora je razvijena specijalno za potrebe kasnijeg injektiranja spermatozoida.

  Prilikom korišćenja metode ICSI biramo spermatozoide na osnovu morfologije i pokretljivosti, PICSI povrh ovih kriterijuma omogućava i izbor spermatozoida sa optimalnim genetskim sklopom. PICSI metoda je prigodna za pacijente, kojima je rezultat spermograma na granici referentnih vrednosti, ili za pacijentkinje,, koje nisu zatrudnele u prethodnim ciklusima lečenja. Takođe i za parove, koji imaju nisku fertilizaciju ili loš kvalitet embriona.

 • Magnetno-aktivirana klasifikacija ćelija (MACS)  

  Magnetno-aktivirana klasifikacija ćelija spada među napredne neinvazivne metode izbora spermatozoida. MACS omogućava funkcionalnu selekciju živih spermatozoida bez znakova apoptoze.
  MACS koristi princip magnetnog obeležavanja defektnih spermatozoida, koje se kasnije izoluju pomoću magnetnog polja. Magnetne nanočestice hvataju defektne spermatozoide, vezuju ih za sebe i otklanjaju iz uzorka.

  Metoda je dakle zasnovana na selektivnoj izolaciji apoptotskih ćelija, tj. onih ćelija, koje su nepotrebne ili oštećene, a koje bi organizam sam iz ovog razloga eliminisao takozvanom programovanom ćelijskom smrti (apoptozom). Uobičajene tehnike nažalost ne moraju da detektuju ovakve ćelije. Metoda MACS je u toj meri osetljiva, da takođe prepoznaje apoptototske spermatozoide u ranoj fazi, dakle ćelije koje su naizgled zdrave – nemaju oštećenu ćelijsku membranu, ali njihov sadržaj nije funkcionalan. MACS je metoda specializovana upravo za eliminaciju ovih ćelija.

  Preostali spermatozoidi u odnosu na originalni uzorak imaju bolji kvalitet pokreta, morfologije i DNK fragmentacije. Šansa za oplodnju pomoću ovih spermatozoida je veća.

  Ova metoda se preporučuje kod muškaraca koji imaju: povišenu pojavu oštećenja DNK spermatozoida, genetski predodređene poremećaje u razvoju prilikom nastanka spermatozoida; dalje kod muškaraca izloženih dejstvu slobodnih radikala, duvanskog dima, povišene temperature testisa, hemijskih supstanci (npr. nekih lekova, pušenju cigareta), stresa; ili kod muškaraca u starijoj životnoj dobi i nakon ponovljenih neuspešnih ciklusa lečenja.

 • MicroChip Fertile Plus® (Mikrofluidni čips za sortiranje sperme) 

  Mikrofluidni čipovi za izbor sperme pružaju nežniju alternativu postupcima potpomognute reprodukcije, za koje je potrebno centrifugiranje u procesu pripreme, što može dovesti do negativnog punjenja i oštećenja sperme. Metoda je zasnovana na principu prirodne selekcije sperme prolazeći kroz mikro barijere oponašajući prirodno okruženje ženskog reproduktivnog sistema. Spermi sortirani mikrorezom pokazuju bolju morfologiju i pokretljivost, nižu fragmentaciju DNK, kao i niže nivoe reaktivnih vrsta kiseonika, što takođe može negativno uticati na spermu. Sperma pripremljena mikročipom može se koristiti za oplodnju ljudskih jaja svim metodama, tj. Za oplodnju pomoću ICSI, PICSI, IVF ili veštačke oplodnje. Stoga upotreba sperme obrađene na ovaj način povećava šanse za oplodnju samog jajašca, pravilan razvoj embriona i kasniju trudnoću i rođenje zdravog deteta.

  Sve gore navedene metode mogu se koristiti zajedno ili slobodno kombinovane jedna sa drugom. Svaka od metoda deluje na različitom principu selekcije "zdravih" spermatozoida i dovodi do povećanog uspeha oplodnje, uspešnog razvoja embriona, trudnoće i rođenja zdravog deteta.

  Kada preporučujemo ove metode?

  ● u slučaju ponovljene neuspešne inseminacije IUI

  ● ako je broj oplođenih jajašaca u prethodnom ciklusu nizak koristeći ICSI metodu

  ● u slučaju ponovljenih pobačaja

  ● nakon ponovljenih premeštaja embriona bez naknadnog gnežđenja embriona

  ● sa lošim kvalitetom embriona u prethodnim VTO ciklusima

  ● u drugim slučajevima, zavisno od preporuke lekara

Metode praćenja zdravog razvoja embriona

 • EmbryoScope  

  Ova metoda nam pomaže da razaznamo koji embrioni su zaista zdravi.

  U specijalnom aparatu za kutivaciju EmbryoScope se svi embrioni neprestano 24 sata dnevno snimaju mikroskopskom kamerom. Tokom svih 5 dana produžene kultivacije procenjujemo dinamika razvojnih faza. Na ovaj način se već u prvom ciklusu značajno povećava šansa za trudnoću.

  EmbryoScope ujedno obezbeđuje najbolje uslove i okruženje za razvoj embriona, koji su ovde sve vreme kultivacije neprestano posmatrani bez remećenja njihovog okruženja. Konačno, selekcija embriona u EmbryoScopu omogućava najveću verovatnoću nastanka zdrave trudnoće čak i pri prenošenju samo jednog embriona i na taj način se ograničava mogućnost nastanka rizične višestruke trudnoće.

 • Genetska dijagnostika (PGT-A / PGT-M) 

  PGT-A - preimplantacioni genetski screening podrazumeva uzimanje nekoliko ćelija trofektoderma iz embriona u stadijumu blastociste, koje se naknadno ispituju. Uzimanje ćelija sprovodimo veoma senzitivno pomoću lasera. Zahvaljujući laseru OCTAX NaviLaseTM moguće je uzeti ćelije i sprovesti genetsko ispitivanje embriona za sve hromozome i na taj način povećati uspešnost IVF ciklusa i značajno smanjiti rizik mogućeg pobačaja. Kombinacija upotrebe najmodernijeg tipa lasera i genetskog ispitivanje embriona za sve hromozome je u sadašnjosti najaktuelniji i najefektivniji trend u IVF.

  Za pacijente sa genetskim manama ili nosioce gena urođenih mana - tzv. monogenih oboljenja, je PGT-M - preimplantaciona genetska dijagnostika često jedina šansa da donesu na svet zdravo dete. Zahvaljujući laseru OCTAX NaviLaseTM moguće je uzeti ćelije iz embriona i sprovesti genetsko ispitivanje ciljano na određeno genetsko oboljenje.

Metode za najuspešnije prenošenje embriona u telo majke

 • Asistirani hatching upotrebom beskontaktnog lasera (LAZT)  

  Laser Assisted Zona Thinning (LAZT) je istanjivanje omotača embriona koje pomaže při ugnježđivanju embriona u materici.

  Ljudska jajna ćelija je pokrivena omotačem koji pokriva i embrion u razvoju. Embrion međutim pre ugnježđivanja mora da se „oslobodi“ ovog omotača. Ovaj proces se naziva hatching - izlegnuće. Pomoć při oslobađanju od omotača olakšava embrionu kontakt sa ćelijama materice, u kojima treba da se ugnjezdi.

  Pri korišćenju laserskog asistiranog hatchinga ne može da dođe do oštećenja embriona. Upotreba beskontaktnog lasera nudi mnogo prednosti u odnosu na klasični hatching, jer laser ne oštećuje zaštitni sloj omotača i unutrašnjost embriona. Ova metoda je pogodna za sve parove, jer se radi o propratnoj metodi, koja olakšava primanje i ugnježđenje embriona, čime se povećava verovatnoća uspešne trudnoće.

 • EmbryoGlue® 

  Je jedinstven medijum od kompanije Vitolife, namenjen za prenos embriona direktno u matericu.

  Medijum sadrži sve hranljve materije i izvore energie, nepohodne za optimalan razvoj embriona. U većoj koncentraciji sadrži i supstancu hijaluronan koja se prirodno nalazi u folikularnoj tečnosti u jajovodima i materici, gde povećava viskozitet , a zahvaljujući velikoj količini hijaluronana, embrion se , jednostavno rečeno, pričvrsti za materični zid.

  Klinički rezultati , uz korišćenje kultvacionog medijuma EmbryoGlue , koji sadrži supstancu hijaluronan, pokazuju da je primenom uobičajnog prenosnog medijuma zatrudnelo 48% pacijentkinja. Naprotiv, ukoliko su žene dobile EmbryoGlue®, upešnost začeća porasla je na 54,6%.

  Kultivacioni medijum se koristi kod embryotransfera u svim razvojnim fazama embriona, od dvodnevnih do blastocita, i to kod svežih, kao i kod zamrznutih.

Metode dobijanja spermatozoida

 • Aspiracija spermatozoida iz pasemenika (MESA)  

  Ova metoda se preporučuje muškarcima čija sperma uopšte ne sadrži spermatozoide.
  Spermatozoidi se pomoću metode MESA dobijaju aspiracijom iz pasemenika i naknadno se metodom injektiranja jajne ćelije (ICSI) mogu ubrizgati u odgovarajuću jajnu ćeliju.

  Metoda MESA je dakle prigodna za muškarce sa ekstremno malim brojem spermatozoida u spermi, s abnormalnom morfologijom (oblikom) spermatozoida ili sa spermatozoidima sa razvojnim defektima. Preporučuje se i u slučaju odsustva spermatozoida u spermi a može da pomogne i u slučaju prethodne vazektomije.

 • Dobijanje spermatozoida iz tkiva testisa (TESE)  

  Metoda dobijanja spermatozoida iz tkiva testisa se obavlja kod muškaraca čija sperma i pasemenici ne sadrže spermatozoide.
  Isto kao i MESA, i metodu TESE pod opštom anestezijom sprovodi specijalista urolog. Nakon uspešnog dobijanja spermatozoida direktno iz tkiva testisa, ovi spermatozoidi se koriste za oplodnju jajnih ćelija metodom ICSI (injektiranje jajne ćelije).

  Metoda TESE, slično kao i metoda MESA, je prikladna za muškarce sa ekstremno malim brojem spermatozoida u spermi, sa abnormalnom morfologijom (izgledom) spermatozoida ili sa razvojnim defektima seprmatozoida. Preporučuje se i u slučaju potpunog odsustva spermatozoida u spermi i može pomoći i u slučaju prethodne vazektomije.

 
Kontaktirajte nas