Zásady ochrany soukromí a osobních údajů na webových stránkách

1. Provozovatel webových stránek coby správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prohlašuje, že bez souhlasu návštěvníka webových stránek nebude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu návštěvníkem webových stránek.

2. Provozovatel webových stránek prohlašuje, že v případě souhlasu návštěvníka se zpracováním osobních údajů bude shromažďovat osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele webových stránek nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem webových stránek a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích návštěvníků, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodu č. 2 je návštěvníkem udělován bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Návštěvník může dále požádat provozovatele webových stránek o vysvětlení, případně odstranění vzniklého stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy. Osobní údaje návštěvníka budou zpracovávány provozovatelem webových stránek, respektive jeho zaměstnanci či jinými fyzickými osobami uvedenými v bodě č. 2. Osobní údaje návštěvníka budou zpracovány manuálně I automatizovaně v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

4. Návštěvník webových stránek (resp. zájemce o služby provozovatele webových stránek) bere na vědomí, že pro komunikaci mezi ním a koordinátory provozovatele webových stránek (kteří jsou nelékařským personálem) bude probíhat pomocí systému Zoho CRM. Návštěvník webových stránek (resp. zájemce o služby provozovatele webových stránek) tak uděluje provozovateli webových stránek souhlas v rozsahu podle bodu č. 2 a 3 rovněž pro komunikaci prostřednictvím systému Zoho CRM. Veškeré údaje, které návštěvník webových stránek (resp. zájemce o služby provozovatele webových stránek) provozovateli webových stránek prostřednictvím systému Zoho CRM poskytuje, poskytuje dobrovolně na základě svého souhlasu s komunikací prostřednictvím systému Zoho CRM.

Remarketing a používání souborů cookie

5. Provozovatel webových stránek využívá na svých webových stránkách funkci remarketing služby Google AdWords (dále jen „remarketing“). Remarketing umožňuje provozovateli webových stránek opětovně oslovit návštěvníky svých webových stránek, kteří dříve svou návštěvou projevili zájem o jeho služby. Po příchodu na webové stránky je návštěvník označen a anonymně zařazen do seznamu cílového publika. Toto označení je zajištěno skrze soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které identifikují prohlížeč návštěvníka a tomu přiřadí určité chování (např. co je v daném prohlížeči vyhledáváno, jaké stránky jsou navštěvovány apod.) Soubory cookie nejsou přímo vázány na jméno ani e-­mailovou adresu návštěvníka. Jejich platnost je časově omezena, opakovanou návštěvou se však platnost prodlužuje.

6. Pro účely funkce remarketing jsou shromažďovány údaje uživatelů, kteří navštívili webové stránky provozovatele, v souladu s podmínkami inzerce společnosti Google (dostupná zde: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=1) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují pro tento účel reklamu webových stránek provozovatele na různých webových stránkách, a to využíváním souborů cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele.

7. Návštěvníci webových stránek se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google (dostupné zde: www.google.cz/ads/preferences). Odhlášení se od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je možné skrze webovou stránku Network Advertising Initiative (dostupné zde: www.networkadvertising.org/choices/

Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie jsou malé, často šifrované textové soubory, které se ukládají v adresářích v prohlížeči počítače nebo mobilního zařízení návštěvníka při návštěvě určité webové stránky.

Jejich účelem je zlepšit uživatelský komfort tak, že umožňují rozpoznat zařízení a pomohou prohlížeči návštěvníka procházet webové stránky umožněním např. automatického přihlašování, nebo zapamatováním nastavení a předvoleb, které si návštěvník vybral při dřívějších návštěvách. Soubory cookie jsou také používány k měření, kolik lidí používá internetové stránky, aby zajistila dostatečnou kapacitu a aby webové stránky pracovaly dostatečně rychle.

Soubory cookie nepoškozují počítač návštěvníka a nemohou být použity ani k jeho přímé osobní identifikaci.

Více o souborech cookie je k dispozici např. na webových stránkách www.allaboutcookies.org.

Provozovatel webových stránek používá následující druhy souborů cookie: (Na tomto místě je třeba návštěvníkovi webových stránek sdělit, s jakými soubory cookie se při návštěvě webových stráněk může setkat. Tato informace by měla obsahovat název souboru cookie, jeho expiraci, kdo má k informacím přístup (zda pouze provozovatel webových stránek nebo i třetí strana a v jakých případech) a popis účelu souboru cookie).

Název Expirace Kdo má přístup k informacím Popis souboru cookies
__insp_nv 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_pad 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_ref 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_sid 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_slim 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_uid neexpiruje Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__insp_wid 1 rok Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__utma 2 roky Provozovatel stránek Inspectlet software Slouží k zaznamenání pohybu uživatele po stránce, abychom mohli stránku stále zlepšovat.
__utmc Při ukončení relace prohlížení Provozovatel stránek, Google analytics software Slouží ke zjištění, jak uživatelé používají stránku, abychom ji mohli kontinuálně zlepšovat.
_utmz 6 měsíců Google analytics software Slouží ke zjištění, jak uživatelé používají stránku, abychom ji mohli kontinuálně zlepšovat.
_ga 2 roky Google analytics software
qtrans_cookie_test Při ukončení relace prohližení Cookie z našich stránek. Zapamatování vybrané jazykové mutace
PHPSESSID 14 dní Cookie z našich stránek. Cookie slouží pro udržení session ID aktuálního uživatele
nette-browser Při ukončení relace prohlížení. Cookie z našich stránek. Cookie využívané frameworkem Nette, na kterém je postaven web

Wir sind für Sie da

Haben Sie die erforderlichen Informationen auf unserer Webseite nicht gefunden? Unsere Koordinatorin beantwortet alle Ihre Fragen und bereitet alle Notwendigkeiten für Ihren Besuch bei uns vor.

Kontaktiere uns